projekty


inspirace


volná tvorba


o nás


oye-atelier.cz


+420 721 490 087
Vy a OYE

PROJEKT INTERIÉRU S OYE ATELIÉREM

Každý projekt u nás začíná společným hledáním konceptu. V ideálním případě se s Vámi sejdeme na místě stavby a zjišťujeme podrobnosti, vazby. Následně skicujeme a společně tvoříme zadání, které bude odrážet všechna Vaše přání. Budeme se Vás ptát na Vaše představy, Váš životní styl, rozpočet, čas atd. Tento úvod projekt je velmi důležitý. Jasně vyspecifikované zadání značně zrychlí další fáze projektu.

Provedeme analýzu, vytvoříme moodboardy a první dispozice. Počítejte s tím, že projekt je delší proces. Koncept bude nadále rozpracován ve studii interiéru, kde bude definováno souborné výtvarné, barevné a materiálové řešení. Jasně se stanoví, dispozice i pohledy. Jde nám o to, jaký prostor, emoci, atmosféru společně vytvoříme. Jasně zhmotnit představu v konkrétní řešení.

Jakmile je hotová studie, začínají tvorba dokumentace –  stavební práce včetně všech profesí a kreslí se atypické výrobky.Návrh interiéru je detailní prací, která zpracuje projekt do posledního dílčího detailu.Návrhy spolu konzultujeme, abychom se dobrali finálního řešení. Společně vybíráme materiály, barvy či povrchy ze vzorníků a specifikujeme. Během této fáze jsou definovány technické parametry inteiéru a někdy také se přibírají odborníci profesí. Na závěr vyhotovíme cenovou nabídku. Zde budou uvedeny obrázky, rozměry a popis předmětů a konečná cena.

Realizace interiéru máme nejraději maximálně pod kontrolou, proto nabízíme možnost realizovat interiér na klíč, tzn. klient se nemusí o nic starat a je mu předáno hotové dílo. Není pro nás ale samozřejmě problém figurovat při realizaci pouze jako autorský dozor.

Není pro nás větší odměny než vidět naše návrhy zhomtněné, tak jak jsme si je společně vysnili a užít si s Vámi tu radost z dobře odvedené práce.

PROJEKT REKONSTRUKCE ČI STAVBY S OYE ATELIÉREM

Každý projekt u nás začíná společným hledáním konceptu. Sejdeme se s Vámi a zjišťujeme podrobnosti, budeme se Vás ptát na Vaše představy, Váš životní styl, rozpočet, čas atd. Následuje návštěva místa stavby. My pak skicujeme a společně tvoříme zadání, které bude odrážet všechna Vaše přání. Tento úvod projekt je velmi důležitý a je potřeba mu věnovat čas. Jasně vyspecifikované zadání značně zrychlí další fáze projektu. S klienty vytváříme místo, kde se žije.

Nejdůležitější částí každého projektu je architektonická studie. Zde hledáme hlavní principy celé stavby. Stanovuje se jeho dispozice, umístění na pozemku, hmotové a materiálové řešení. Hledáme princip, jak pro Vás dům bude fungovat, jak ho budete používat.

Po schválení studie, začíná fáze dokumentace pro stavební povolení včetně všech profesí (statika, elektroinstalace, zdravotechnicka, vytápění, PENB, PBŘ). Během této fáze jsou definovány technické paramatry domu. Vždy spolupracujeme s odborníky s cílem vytvořit co nejvhodnější a nejekonomičtější fungování domu.

Vše společně konzultujeme, řešíme. Po dokončení dokumentace pro stavební povolení nejprve projekt čeká na vyjádření všech dočených úřadů a poté lze požádat o stavební povolení. I tuto část za Vás rádi vyřídíme.

Vhodné je současně s dokončením dokumentace pro stavební povolení řešit projekt interiéru. Jedině tak je možné zajistit, aby nikde nevznikaly časové prodlevy a projekt držel jasný koncept i v interiéru.

Na čem si trváme je autorský dozor stavby, tak abychom ohlídali principy, které jsme společně během projektu vytvořili a mohli jsme stavbu dokončit ke spokojenosti všech.
 

 

OYE ateliér

www.oye-atelier.cz

+420 721 490 087

2015 Architektonický atelier Oye